Javaslat a kereskedelmi pálinkagyártók megsegítésére

 

Tisztelt Tagtársunk!

 

A jelenlegi helyzet mindenki számára nehéz. A pálinkás szakma azonban – több, más ágazattal egyetemben – a nehéz idők nehezített nehezékét éli meg. A Pálinka Nemzeti Tanács a hozzá beérkező javaslatok figyelembe vételével folyamatosan keresi azokat a megoldásokat, amelyekkel elviselhetőbbé lehetne tenni a mostani krízist. Több javaslat került és kerül a Tanácshoz, amelyek összegzés után felterjesztésre, javaslati megoldásként átadásra kerülnek a döntéshozók felé. A legutóbb megfogalmazott javaslati csomag – amely a mellékletben található – megküldése után a Pálinka Nemzeti Tanács részére dr. Feldman Zsolt úr, mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkár adott választ.

 

Válaszát tisztelettel továbbítom a tagtársainknak. Továbbra is várjuk a javaslatokat, változatlanul bízva abban, hogy sikerül némi fényt hozni a jelenlegi sötét időkben!

 

 

Üdvözlettel:

 

Bolyhos Zoltán elnök úr megbízásából

Madár Mihály titkár

 

V á l a s z

Tisztelt Mihályi László Elnök Úr!

 

Köszönöm 2020. március 31-én dr. Nagy István miniszter úrnak elektronikus úton küldött, csatolt levelét, amelyben javaslatokat fogalmaz meg a koronavírus járvány ágazatot érintő gazdasági hatásainak mérséklése érdekében.

 

Tájékoztatom, hogy a Kormány olyan – három ütemben végrehajtani tervezett – gazdaságvédelmi akciótervet dolgozott ki válság káros hatásainak kezelése érdekében, amelynek legfőbb célja, hogy annyi munkahelyet hozzunk létre, amennyit a koronavírus tönkretesz. Az első ütem keretében döntött a Kormány többek között a társadalombiztosítási járulékcsökkentésekről, a kisadózó vállalkozások tételes adója tekintetében nyújtott segítségről és a bankhitelek törlesztésének felfüggesztéséről is. Az akcióterv második szakasza – egy gazdaságvédelmi alap létrehozásán keresztül – öt különböző programon keresztül kíván segítséget nyújtani a munkahelyek megőrzésében (például az állam átvállalja a munkaadóktól a bérköltségek egy részét rövidített munkavégzésnél), a vállalkozások likviditásának fenntartásában (például kamat- és garanciatámogatást a hitelek mögé) és a gazdaság újraindításában (például segítséget nyújt a beruházásokhoz). Az adórendszerben foganatosított újabb változások – mint például az áfa-visszaigénylések felgyorsítása – szintén a gazdasági szereplők likviditási helyzetét kívánják segíteni.

 

A gazdaságvédelmi akcióterv fenti és a fentiekben nem említett, kidolgozás alatt álló horizontális és célzott eszközei – a Közös Agrárpolitika keretében általunk alkalmazott eszközrendszeren túl – érdemben járulnak hozzá a mezőgazdasági vállalkozások, gazdálkodók gazdasági helyzetének könnyítéséhez.

 

Tájékoztatom, hogy tekintettel az agrárium erős európai uniós szabályozására, számos javaslattal éltünk az Európai Bizottság felé, amelyben a koronavírus-járvány okozta helyzetben rendkívüli intézkedések végrehajtását kértük számos tagállammal közösen.  Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott Vidékfejlesztési Program keretében megvalósuló beruházási típusú projekteknél a veszélyhelyzet miatt bekövetkező hátrányos következmények enyhítése érdekében mi  magunk is megtettünk minden olyan enyhítést, amelyet saját hatáskörben megtehettünk.

 

Bízom benne, hogy a gazdaságvédelmi akcióterv keretében meghozott döntések érdemben tudnak segítséget nyújtani az Önök számára, és a későbbiekben az arra rendelkezésre álló kommunikációs csatornákon további részletesebb információkkal is tudunk majd szolgálni ezen eszközök tekintetében.

 

Kérem tájékoztatásom szíves elfogadását.

 

dr. Feldman Zsolt

mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkár

 .