A dokumentumok letölthetők. A dokumentumok ezen oldalon történő olvasásához kattintson a címre, vagy a sor jobb oldalán lévő + jelre. A többoldalas dokumentumok a jobb oldalukon lévő görgetővel lapozhatók.

új EU rendelet a földrajzi árujelzőkről

 

Villamos energia felhasználásából adódó költségcsökkentés

Minden, amit a kkv rezsicsökkentésről tudni kell

 

A villamosenergia- és gázárak rendkívüli mértékben elszabadultak az elmúlt időszakban, így számos vállalkozás nyereségességét, sőt működését is veszélyeztetik. December 5-én hatályba léptek az ún. kkv rezsicsökkentés szabályai, melynek hatályát a Kormány 2021. december 19.-től a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2022. január 1-én történő hatályvesztéséig meghosszabbítja. A villamos energiáról szóló törvény (VET) veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló Kormányrendelet szabályait az Origo.hu ismertette.

A VET alapján ez idáig kizárólag a költségvetési szervek, a helyi önkormányzatok és ezek közfeladatot ellátó költségvetési intézményeik, az egyházi jogi személyek az általuk ellátott közfeladathoz kapcsolódóan, valamint a közfeladatot ellátó alapítványi fenntartású intézmények voltak jogosultak egyetemes szolgáltatás alá „menekülni”, viszont a vállalkozások nem.

A napokban hatályba lépett 670/2021. (XII. 2.) Kormányrendelet ez utóbbi szabályozáson változtat ideiglenes jelleggel és bizonyos feltételek mellett.

A kkv rezsicsökkentés hatálya

A Kormányrendelet alapján azon vállalkozások (ún. felhasználók) jogosultak egyetemes szolgáltatóval határozott idejű, legfeljebb 2022. június 30-ig tartó villamosenergia-vásárlási szerződést kötni, a jogszabályban meghatározott árszabás szerint (azaz A1 árszabásban hozzávetőlegesen 31 Ft/kWh díjért), amelyek

 • a 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendeletben meghatározott adatok alapján mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősülnek, amely körben fontos, hogy nettó árbevételük vagy mérlegfőösszegük legfeljebb 4 milliárd forint lehet; és
 • összes foglalkoztatotti létszámuk legfeljebb 10 fő; továbbá
 • a létesítő okirata 2021. november 22-e előtt került aláírásra, illetve egyéni vállalkozás esetén a nyilvántartásba vétel ezen időpont előtt történt.

Hogyan kell igényelni?

A Kormányrendelet részletes szabályokat tartalmaz a meglévő villamosenergia-vásárlási szerződések megszűnése, és az új egyetemes szolgáltatóval kötendő szerződések megkötése kapcsán.

Amennyiben a felhasználó villamosenergia-vásárlási szerződése lehetővé teszi a felmondást vagy elállást (ez az esetek túlnyomó többségében így van), és a felhasználó villamosenergia-kereskedőhöz intézett felmondásra vagy elállásra vonatkozó jognyilatkozatának kézhezvételére

 • a hónap első és tizenötödik napja között kerül sor, a szerződés a hónap utolsó napján,
 • a hónap tizenhatodik és utolsó napja között kerül sor, a szerződés a következő hónap utolsó napján szűnik meg, ha egyébként a kereskedőváltás feltételei teljesülnek.

Szakértői vélemények szerint érdemes már most megtenni a szükséges lépéseket a meglévő szerződések megszüntetése és az egyetemes szolgáltató felé tett igénybejelentés érdekében.

Az adott felhasználó az egyetemes szolgáltató felé tett igénybejelentéséhez köteles megadni a villamosenergia-kereskedő nevét, székhelyét, a felmondást, illetve elállást tartalmazó jognyilatkozattal érintett villamosenergia-vásárlási szerződés időtartamát, valamint a szerződött villamos energia mennyiségét és egységárát.

Emellett nyilatkoznia kell a fenti jogosultsági feltételek (árbevétel/mérlegfőösszeg, létszám, működés kezdete) teljesüléséről és arról, hogy közbeszerzésre kötelezett-e a villamosenergia-vásárlási szerződés. A felhasználót az egyetemes szolgáltatással járó ellátási kötelezettségen és árakon kívül más kedvezmény nem illeti meg.

A kereskedő köteles felajánlani az illetékes egyetemes szolgáltató részére a kkv rezsicsökkentéssel érintett időszakra arányos villamosenergia-mennyiséget. Ezt a fenti felhasználói felmondás, illetve elállás kézhezvételétől számított öt napon belül köteles megtenni, méghozzá a megszüntetett villamosenergia-vásárlási szerződés megkötésekor érvényes egységáron. Az egyetemes szolgáltató a felajánlást követően 8 napon belül dönt arról, hogy kíván-e szerződést kötni a villamosenergia-kereskedővel, viszont ez a szakértők álláspontja szerint nem érinti a kkv rezsicsökkentés keretében a felhasználóval kötendő szerződést.

Jogosult-e a kkv a rezsicsökkentésre?

A felhasználói jogosultsági feltételeknek való megfelelést az egyetemes szolgáltatók jogosultak ellenőrizni és a vonatkozó iratokat bekérni. Ha kiderül, hogy az adott vállalkozás nem volt jogosult a kkv rezsicsökkentést igénybe venni, akkor az komoly büntetésre számíthat. Ebben az esetben a felhasznált villamos energiát az adott hónapra vonatkozó átlagos HUPX másnapi órás piaci ár kétszeresének, de legalább az alkalmazott egyetemes szolgáltatási árszabás egységára ötszörösének megfelelő áron kell a felhasználóval elszámolni, ami A1 árszabás esetén hozzávetőlegesen 155 Ft/kWh.

 

Forrás: www.origo.hu

NAK

Üzlethelyiségen kívül, alkalmi rendezvényeken történő árusítás szabályai

Megváltoztak az üzlethelyiségen kívül, alkalmi rendezvényeken történő árusítás szabályai

 

 

A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 2021 július 01-étől történt módosításával megszűnt a jövedéki törvény azon előírása, miszerint az alkalmi rendezvényen, vásáron, piacon történő párlat, pálinka, és egyéb alkoholtermék értékesítése csak az értékesítés megkezdése előtt legalább 3 munkanappal történő bejelentés után végezhető.

Ezzel összefüggésben 2021. július 1-től már nem kell előzetesen kitölteni a NAV J33 nyomtatványt.

 

Az előzetes bejelentési kötelezettség megszűntetésével változott a bérfőzött párlat vásáron, piacon történő értékesítésére vonatkozó szabályozás is.

Az alábbiakban a módosított jogszabályi paragrafusok olvashatóak eredeti szöveggel, majd a modifikált változat, a módosító törvényi hely megjelenítésével.

 

 1. § (1)A kereskedelemről szóló törvény szerinti vendéglátást vagy szálláshely-szolgáltatást folytató jövedéki kiskereskedő üzletében és az ahhoz tartozó raktárában – a vendégeknek már kiszolgált termékek kivételével – alkoholtermékből, csendes borból és egyéb csendes erjesztett italból a végrehajtási rendeletben meghatározott mennyiségű bontott termék az abban meghatározott feltételekkel tárolható.

(2) Vendéglátást folytató jövedéki kiskereskedő

 1. a) elvitelre csendes bort és egyéb csendes erjesztett italt csak 25 litert meg nem haladó kiszerelésben,
 2. b) 25 litert meghaladó kiszerelésű csendes bort italadagoló szerkezeten keresztül vagy az állami adó- és vámhatóság által előzetesen jóváhagyott átfolyásmérővel ellátott szerkezet útján forgalmazhat.

(3) Sört, csendes és habzóbort, egyéb csendes és habzó erjesztett italt, köztes alkoholterméket és alkoholterméket jövedéki kiskereskedő a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló jogszabály szerinti alkalmi rendezvényen, a kereskedelemről szóló törvény szerinti közterületi értékesítés keretében, vásáron vagy piacon akkor forgalmazhat, ha az állami adó- és vámhatóságnak – a végrehajtási rendeletben meghatározott adattartalommal – az értékesítés megkezdése előtt legkésőbb 3 munkanappal bejelentést tesz.

 1. § (1)A kereskedelemről szóló törvény szerinti vendéglátást vagy szálláshely-szolgáltatást folytató jövedéki kiskereskedő üzletében és az ahhoz tartozó raktárában – a vendégeknek már kiszolgált termékek kivételével – alkoholtermékből, csendes borból és egyéb csendes erjesztett italból a végrehajtási rendeletben meghatározott mennyiségű bontott termék az abban meghatározott feltételekkel tárolható.

(2) Vendéglátást folytató jövedéki kiskereskedő

 1. a) elvitelre csendes bort és egyéb csendes erjesztett italt csak 25 litert meg nem haladó kiszerelésben,
 2. b) 25 litert meghaladó kiszerelésű csendes bort italadagoló szerkezeten keresztül vagy az állami adó- és vámhatóság által előzetesen jóváhagyott átfolyásmérővel ellátott szerkezet útján forgalmazhat.

(3)   Hatályon kívül helyezve 2021. július 01-től 2020. évi CXVIII törvény 88.§ f) pontja alapján

2

 

 1. § Bérfőzető a bérfőzött párlatot
 2. a) adóraktár engedélyese részére, vagy
 3. b) – ha a bérfőzető a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló miniszteri rendelet szerinti kistermelőnek minősül és megfizette a 132. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti jövedéki adót – palackozott kiszerelésben, zárjeggyel ellátva
 4. ba) a gazdasága helyén a kereskedelemről szóló törvény szerinti vendéglátás vagy szálláshely-szolgáltatás keretében, vagy
 5. bb) a gazdasága helyétől légvonalban számítva Magyarország területén legfeljebb 40 km távolságon belüli, a kereskedelemről szóló törvény szerinti vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység keretében, a 70. § (3) bekezdése szerinti bejelentés megtételével

értékesítheti.

 

 

 1. § Bérfőzető a bérfőzött párlatot
 2. a) adóraktár engedélyese részére, vagy
 3. b) – ha a bérfőzető a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló miniszteri rendelet szerinti kistermelőnek minősül és megfizette a 132. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti jövedéki adót – palackozott kiszerelésben, zárjeggyel ellátva
 4. ba) a gazdasága helyén a kereskedelemről szóló törvény szerinti vendéglátás vagy szálláshely-szolgáltatás keretében, vagy
 5. bb)a gazdasága helyétől légvonalban számítva Magyarország területén legfeljebb 40 km távolságon belüli, a kereskedelemről szóló törvény szerinti vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység keretében

értékesítheti. 

Hatályos 2021. július 01-től, módosította a 2020. évi CXVIII törvény 88.§ g)

Nagykunsági szilvapálinka uniós oltalma

.
Tisztelt Ügyvezető Urak!

 

Örömmel értesítem Önöket, hogy az Európai Unió Hivatalos Lapjának mai számában megjelent a Nagykunsági szilvapálinka földrajzi jelzésként való uniós bejegyzéséről szóló végrehajtási rendelete: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0717&from=HU  

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való mai kihirdetést követő huszadik napon, azaz 2021. május 23-án lép hatályba.

Az örömteli hírről az Agrárminisztérium sajtóközleményt adott ki: https://kormany.hu/hirek/a-nagykunsagi-szilvapalinka-unios-oltalmat-kapott

Az uniós bejegyzést követően főosztályunk gondoskodott a bejegyzett névre vonatkozó angol nyelvű ID Cardnak (fényképes  rövid termékleírás a jogosult elérhetőségeivel)  az EUIPO és a Bizottság által közösen tavaly november óta működtetett GIview oldalára történő feltöltéséről: https://www.tmdn.org/giview/gi/EUGI00000016161

 

Szívből gratulálunk az uniós bejegyzéshez és további sok sikert, jó egészséget kívánunk!

 

Üdvözlettel:

Gál Péter főosztályvezető nevében

 

Króner Csilla

földrajzi árujelző referens

Agrárminisztérium

Borászati és Kertészeti Főosztály

Szőlő, Bor és Eredetvédelmi Osztálya

 

Századvég Gazdaságkutató Rt tanulmánya

.

Tisztelt Tagtársunk!

A Pálinka Nemzeti Tanács megbízása alapján a Századvég Gazdaságkutató Zrt „A pálinka piacának vizsgálata, különös tekintettel a bel-és külkereskedelem, illetve a támogatási rendszer fejlesztési lehetőségeire vonatkozóan” címmel készített egy tanulmányt, amelyet -igéretük szerint- a  jogalkotás főbb szintjein is bemutatnak.

A tanulmányt tájékoztatásul megküldöm.

Üdvözlettel:

Pásztor Sándor elnök úr megbízásából

Madár Mihály titkár

 

2016. évi LXVIII. törvény a jövedéki adóról

2015. évi XCVII. törvény a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről

2011. évi CIII. törvény a népegészségügyi termékadóról

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

2008. évi LXXIII. törvény a pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról

A BIZOTTSÁG 1407/2013/EU RENDELETE az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/787 RENDELETE ...

158/2009. (VII. 30.) Korm. rendelet - a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalmára irányuló eljárásról és a termékek ellenőrzéséről

57/2010. (V. 7.) FVM rendelet az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről

52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről

45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

GINOP élip középvállalati pályázati lehetőség

.

Tisztelt PNT Képviselő!

 

Tájékoztatom, hogy megjelent egy felhívás élip középvállalatok számára, a korábbi komplex termék folytatásaként, de erősen átszabva.

 

Az együttműködés keretében a kormány vállalja, hogy:

· a felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 30 millió Ft – 500 millió Ft közötti visszatérítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig,

· a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt, visszatérítendő támogatás legfeljebb 100%-ának megfelelő, maximum 500 millió Ft összegű előleget biztosít.

 

Az összköltség maximum 70%-át elérő visszatérítendő támogatás (VT), a támogatott projekt megfelelő teljesítése (projekt megvalósítási időszak), valamint az előre meghatározott – fenntartási időszak 1. évét követően visszamért – eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő támogatássá (VNT):

 

https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-ginop-1212-21-lelmiszeripari-kzpvllalatok-komplex-beruhzsainak-tmogatsa-cm-felhvs

 

Kérem tájékoztassák tagságikat is!

 

Üdvözlettel,

 

Mihályi László elnök

nevében

 

Dull Péter szakmai titkár

tel: 36 70 7727624

dull.peter@palinkanemzetitanacs.hu

 

2507576890 – Jövedéki szempontú Brexit tájékoztató

.

Tisztelt PNT Képviselő!

Tájékoztatásul küldöm a jövedéki szempontú Brexit tájékoztatót. Kérem informálják tagságukat is!

Üdvözlettel,

Mihályi László elnök

nevében

Dull Péter szakmai titkár

tel: 36 70 7727624

dull.peter@palinkanemzetitanacs.hu

ProWein 2021 elmarad

.

Tisztelt PNT Képviselő, kedves Kollégák!

Tájékoztatásul küldöm a düsseldorfi vásárigazgatóság információját, mely szerint a pandémia miatt a 2021-es ProWein kiállítás elmarad.

A német kormány döntése alapján mindennemű kiállítás és vásár tartása tilos.

A járványhelyzet alakulása, az utazási korlátozások és a jogi szabályozások, ill. a bizonytalan jövőbeni helyzet a düsseldorfi vásárigazgatóságnak így kellett döntenie. A további tudnivalókról jövő héten tájékoztatnak.

Üdvözlettel,

Mihályi László elnök

nevében

Dull Péter szakmai titkár

tel: 36 70 7727624

dull.peter@palinkanemzetitanacs.hu

Különleges tájékoztatás – 2020.11.30.

.

Tisztelt PNT Képviselő!

Tájékoztatásul küldöm az agrárkamarai információkat.

Üdvözlettel,

Mihályi László elnök

nevében

Dull Péter szakmai titkár

tel: 36 70 7727624

dull.peter@palinkanemzetitanacs.hu

 

Tisztelt Megyei Alelnök!

Tisztelt Országos Osztálytag, Alosztálytag!

A NAK Élelmiszeripari Igazgatóságának legutóbbi tájékoztatója óta beérkezett információk alapján az alábbiakra szeretnénk felhívni a figyelmet:

–      A Digitális Élelmiszeripari Stratégia (DÉS) kormányzati előkészítése zajlik, amelynek keretében felmérés készül az élelmiszeripari digitalizáció lehetőségeiről és korlátairól – csatolmány

–      A Nébih új platformja összefoglalja a Brexittel kapcsolatos aktuális szakmai tudnivalókat:

https://portal.nebih.gov.hu/-/elindult-a-brexit-tematikus-aloldal-a-nebih-honlapjan

–      „Magyar térhódítás külföldön, válság idején” című ingyenes, exportpiaci konferencián vehetnek részt:

https://www.portfolio.hu/rendezvenyek/klub/magyar-terhoditas-kulfoldon-valsag-idejen/1148/attekintes

Üdvözlettel:

Dr. Hámori Judit
élelmiszeripari alelnöki tanácsadó

1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.

M: +36 30 681 2344
E:  hamori.judit@nak.hu
W: www.nak.hu

Japán pálinka-bejegyzés törlése fordítás

.

Tisztelt PNT Képviselő!

Mellékelten küldöm a japán pálinka-bejegyzés törlésére vonatkozó döntés magyar fordítását, szíves tájékoztatásul.

Üdvözlettel,

 

Mihályi László elnök
nevében

 

Dull Péter szakmai titkár
tel: 36 70 7727624

dull.peter@palinkanemzetitanacs.hu

 

Magyar Posta Zrt felhívása

.

Tisztelt hölgyem/uram!Tisztelt Ügyfeleink!

A Magyar Posta Zrt. a jelenleg használt papír alapú postázást 2020. július 1-jétől kezdődően folyamatosan megszünteti.

A levelek feladásakor a Posta rendszerében automatikusan a BOR szakrendszerben rögzített „Levelezési cím” kerül.

A napi gyakorlatból az derült ki, hogy a MÁK-nál (korábban MVH-nál) megadott és a BOR szakrendszer által használt levelezési címtől több esetben kérik Önök az eltérést. Ezeket az eltéréseket a most bevezetett elektronikus postázás ilyen módon már nem tudja kezelni.

A zavartalan ügyintézés előmozdítása érdekében tisztelettel kérjük Önöket, hogy a MÁK-nál rögzített levelezési címet vizsgálják felül és amennyiben a gyakorlatban más címre kérik a hatósági ügyintézés során keletkező dokumentumokat, akkor kérjék a MÁK-nál annak módosítását.

 1. augusztus 1-jétől, az átmeneti időszakot követően, postai szolgáltatás igénybevételénél kizárólag a MÁK-nál rögzített levelezési címet áll módunkban használni. Felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben 2020. augusztus 1-jét követően mégis a MÁK-nál rögzített levelezési címtől eltérő levelezési címre kérnék a postázást, úgy azt csak az ügyfél által előre, a kérelemhez csatolt, felbélyegzett és megcímzett boríték birtokában tudjuk megtenni.      

Segítő közreműködésüket előre is köszönjük.

Üdvözlettel

Borászati és Alkoholos Italok Igazgatóság

NETA kérdések PM válaszok

A pálinka kereskedelmi előállítását folytató adóraktáraknak a NETA előírásaival kapcsolatos kérdések és válaszok

2019-től hatályos jogszabályok

2011 évi CIII tv NETA 2019 01

2016_LXVIII_jöt_2019_01_01
 

2019_januar_1 fajtakód

Adoraktari_nyilvantartas_jogcimkodjai_20190101

2018-tól hatályos jogszabályok

2016. évi LXVIII. törvény --- a jövedéki adóról

Adóraktárak által a termékkészlet nyilvántartásban és adatszolgáltatásban alkalmazandó jogcímek 2018. január 1-jétől

letölthető táblázat – ide kattintva – excel táblázatban

2011. évi CIII. törvény --- a népegészségügyi termékadóról

2008. évi XLVI. törvény --- az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

2008. évi LXXIII. törvény --- a pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 110/2008/EK RENDELETE --- (2008. január 15.)

45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet --- a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

Fontos Közlemény - Tisztességtelenül működő szakmai szereplők

8/2004. (III. 10.) PM rendelet --- a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

43/2009. (XII. 29.) PM rendelet --- a zárjegy alkalmazásának, a zárjeggyel való elszámolásnak a részletes szabályairól

2003. évi CXXVII. törvény --- a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól

Tájékoztató a Jövedéki törvény alkoholtermékeket érintő 2011. november 01-i módosításáról

Bérfőzést végző szeszfőzdék által 2012. évben szabadforgalomba bocsátott párlat mennyisége nyersanyag fajtánként

33/2010. (XI. 25.) VM rendelet --- Az országos pálinka- és törkölypálinka-versenyrõl, valamint az érzékszervi bírálók képzésérõl

Emlékeztető a Pálinka Nemzeti Tanács 2011. október 25-i üléséről

Emlékeztető a Pálinka Nemzeti Tanács 2011. április 5.-i üléséről

A Pálinka Nemzeti Tanács 2011. évi munkaterve

Emlékeztető a Pálinka Nemzeti Tanács 2010. október 6-ai üléséről
 

Emlékeztető a Pálinka Nemzeti Tanács 2010. június 29-ei üléséről