33-2010 VM r Pálinkaversenyről és bírálókról

33/2010. (XI. 25.) VM rendelet

az országos pálinka- és törkölypálinka-versenyről, valamint az érzékszervi bírálók

képzéséről

A pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról szóló 2008. évi LXXIII.
törvény 15. § (2) bekezdésének a) és c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

Tisztelt Tagtársak!

Az alábbiakban érhetik el a 2019. évi Országos Pálinka- és Törkölypálinka Verseny felhívását és versenyszabályzatát.

A PNT honlapján elérhető az online nevezés az alábbi linkre kattintva:
https://www.palinkanemzetitanacs.hu/hu/orszagos-palinkaverseny

 

Versenyfelhívás

Versenyszabályzat