„Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése c. felhívás VP3-4.2.1-4.2.2-2-21

Megjelent az Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése című felhívás. Nyár végétől már nagyobb összeggel is pályázhatóak az élelmiszeripari üzemek fejlesztési támogatásai.

A napokban megjelent az Élelmiszeripari Üzemek komplex fejlesztése felhívás is, így javasoljuk, hogy a fejleszteni szándékozó vállalkozások körültekintően válasszák ki a két konstrukció közül a számukra megfelelőt, tájékozódjanak a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálatnál, vagy kérjék a NAK Élelmiszeripari Igazgatóság koordinátorainak segítségét!

Jelen VP3-4.2.1-4.2.2-2-21 kódszámú felhívás a kifejezetten élelmiszeripari tevékenység fejlesztésére irányul, a keretösszeg pedig 200 milliárd forint, amelyből élelmiszer-üzemek fejlesztésére 160 milliárd forint, borászati üzemek fejlesztésére pedig 40 milliárd forint érhető el.

A legfontosabb tudnivalók:

 • a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket minimum 100 millió Ft, maximum 5 milliárd Ft vissza nem térítendő támogatásban részesülhetnek a rendelkezésre álló forrás erejéig,
 • előleg lehívására van lehetőség a megítélt támogatási összeg 50%-áig,
 • a Felhívás keretében a TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti tevékenységekhez kapcsolódó, élelmiszeripari feldolgozást szolgáló projektek támogathatóak (Kivéve TEÁOR 10.20 halfeldolgozás és tartósítás, valamint TEÁOR 10.9 Takarmánygyártás),
 • a célcsoportot képező vállalkozói kör vállalkozás méretétől függetlenül indulhat a támogatásért, és beleértendő a mezőgazdasági őstermelő, őstermelők családi gazdasága, szövetkezet, termelői csoport, termelői szervezet, szociális szövetkezet is (lásd Felhívás 4.1 pontja). Élelmiszeripari üzemfejlesztés esetén a pályázó tevékenységének Annex I. termék feldolgozására kell irányulnia azonban a fejlesztendő tevékenységgel előállított termék lehet Annex I és non-Annex I termék is! Borászati üzemfejlesztéshez kapcsolódóan a tevékenység keretében kizárólag Annex I. borászati termék előállításra, kiszerelésre, tárolásra lehet pályázni.
 • A kis- és középvállalkozásoknak szóló felhíváshoz hasonlóan 2 célterület van:

o    A célterületben kaptak helyet az értéknöveléssel kapcsolatos tevékenységek, technológia fejlesztése, piacra jutás segítése, valamint borászati üzemek fejlesztése

o    B célterületen vannak az energiahatékonyság javítását célzó intézkedések

 • Épületek építése, kialakítása, bővítése, nem energiahatékonysági célú felújítás „A” célterületen támogatott
 • Ingatlan vásárlása támogatott (az összes elszámolható költség 2%-ának erejéig)
 • Engedély, -vagy bejelentés köteles építési tevékenység esetében a támogatási kérelemhez elegendő az engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentumot, valamint   a hatósághoz benyújtott építészeti-műszaki dokumentációt csatolni.
 • A projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti
 • A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatályba lépését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre
 • Fenntartási kötelezettség a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 év
 • A támogatási kérelmek benyújtására 2021. augusztus 18. napjától 2022. február 8. napjáig van lehetőség az alábbi szakaszokban:

o    Első szakasz:2021. augusztus18. –2021. augusztus31.

o    Második szakasz:2021. szeptember1. –2021. szeptember 14.

o    Harmadik szakasz:2021. szeptember 15. –2021. szeptember 28.

o    Negyedik szakasz:2021. szeptember 29. –2021. október 12.

o    Ötödikszakasz:2022. január12. –2022. január25.

o    Hatodik szakasz:2022. január26. -2022. február8 

Újdonság az eddigi felhívásokhoz képest:

 • élelmiszeripari tevékenységhez kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek N járműkategória szerint (teherautók és furgonok) beszerzése támogatott nettó 50 millió forintig,
 • a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi forma keretében nincs lehetőség,
 • a támogatás maximális mértéke általánosságban (az egyes támogatási kategóriákra irányadó részletszabályok figyelembevételével):

o    a közép-magyarországi régióban (a továbbiakban: KMR-en belül) az összes elszámolható költség 40%-a

o    a nem közép-magyarországi régióban (a továbbiakban: KMR-en kívül)  az  összes elszámolható költség 50%-a.

o    amennyiben az 1. célterület („Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése”) esetében a támogatást igénylő tevékenysége részben vagy egészben nem Annex I. termék előállítására irányul, az állami támogatásnak minősül, és esetében a 255/2014 Korm. rendelet az irányadó, így más támogatási intenzitással (25-50% régiótól függően KMR-en kívül, KMR-en belül településtől függően 20-35%) lehet számolni,

o    nagyberuházás esetén, illetve energiahatékonysági, megújuló energia, csekély összegű támogatás esetén a támogatási intenzitások eltérőek (kérjük, tájékozódjanak az 5.3 fejezetből)!

o    amennyiben a támogatási döntés meghozatalakor a támogatási összeg meghaladja a 3 milliárd Ft-ot, az Irányító Hatóság vezetőjének a támogatási döntés meghozatalához a Kormány előzetes állásfoglalását kell kérnie.

„Élelmiszeripari üzemek fejlesztése” című pályázati felhívás VP3-4.2.1-4.2.2.-1-21

Megjelent az „Élelmiszeripari üzemek fejlesztése” (kódszáma: VP3-4.2.1-4.2.2.-1-21) című pályázati felhívás

A 2021-2027 közötti programozási időszak átmeneti éveinek első, a mezőgazdasági termékek feldolgozásának fejlesztésére irányuló projektek támogatását célzó pályázati felhívás az élelmiszeripar ágazati innováció ösztönzését, az elavult technológiai módszerek fejlesztését, a hatékonyság növelését segíti elő a mezőgazdasági termelők, valamint a mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozások együttműködésével.

A felhívás keretében maximum 100 millió Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető az alábbi főbb jogosultsági feltételek és elvárások mellett:

 • a támogatás a TEÁOR 10 és 11-es tevékenységhez kapcsolódó élelmiszeripari feldolgozást szolgáló projektek megvalósítása esetén igényelhető, kivéve a TEÁOR 10.20 Halfeldolgozás és tartósítást, valamint a 10.9 Takarmánygyártás tevékenységeket, amennyiben a támogatást igénylő:

o    mezőgazdasági termelőnek, vagy

o    mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozásnak minősül a Felhívás 4.1. pontja szerinti korlátozások figyelembevételével. (Felhívás keretében konzorciumi formában támogatási kérelem benyújtására nincs lehetőség.)

 • támogatható tevékenység a termeléshez vagy feldolgozáshoz kapcsolódó:

o    új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása,

o    az üzemen belüli anyagmozgatáshoz és raktározáshoz, valamint csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése,

o    az áruszállításhoz használható N1, N2 és N3 kategóriájú járművek beszerzése,

o    a fűtési/hűtési energiaigény, a használati melegvíz igény, a villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból. (napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, napelemes rendszer kialakítása, szélenergia felhasználása)

A Felhívás keretében különösen nem támogatható tevékenységek:

 • épületek, építmények kialakítása, bővítése, felújítása,
 • mezőgazdasági erőgépek, személyszállító gépjárművek beszerzése,
 • ingatlan vásárlás,
 • új üzem létesítése (zöldmezős – újonnan létesülő, építészeti előzmények nélküli – beruházás),
 • a 2. célterületen gönci hordónál (1,36 hl-nél) kisebb űrtartalmú fahordó vásárlása, használt gépek, eszközök, anyagok, továbbá egyszer használatos eszközök és göngyöleg beszerzése,
 • folyékony bioüzemanyag előállítása.

Nem nyújtható támogatás jelen Felhívás keretében azon támogatást igénylő részére, aki, vagy amely:

 • a VP3-4.2.1-4.2.2-2-21 kódszámú, „Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése” című felhívás keretében már támogatásban részesült és hatályos támogatói okirattal rendelkezik (ez a pályázati felhívás a későbbiekben jelenik meg);
 • a VP3-4.2.1-4.2.2-2-21 kódszámú, „Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése” című felhívás keretében támogatási kérelmet nyújtott be, és annak kapcsán a jelen felhívásra történő támogatási kérelme benyújtásának időpontjában még nem született támogatói döntés, avagy támogató vagy elutasító tartalmú döntéssel szembeni kifogás elbírálása folyamatban van.

A Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2021. július 7. napjától 2021. augusztus 31. napjáig az alábbi benyújtási szakaszokban van lehetőség:

 • Első szakasz: 2021. július 7. – 2021. július 20.
 • Második szakasz: 2021. július 21. – 2021. augusztus 3.
 • Harmadik szakasz: 2021. augusztus 4. – 2021. augusztus 17.
 • Negyedik szakasz: 2021. augusztus 18. – 2021. augusztus 31.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 50 milliárd forint, amelyből:

 • az élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztésre 40 milliárd Ft,
 • a borászati üzemek fejlesztésére 10 milliárd Ft a tervezett igénybe vehető összeg.

A támogatás maximális mértéke az Annex I termékek gyártására irányuló kérelmek esetében (az egyes támogatási kategóriákra irányadó részletszabályok figyelembevételével):

 • a közép-magyarországi régióban (a továbbiakban: KMR-en belül) az összes elszámolható költség 40%-a;
 • a nem közép-magyarországi régióban (a továbbiakban: KMR-en kívül) az összes elszámolható költség 50%-a.

Amennyiben az 1. célterület („Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése”) esetében a támogatást igénylő tevékenysége részben vagy egészben nem Annex I. termék előállítására irányul, akkor a Felhívás keretében a regionális, vagy a csekélyösszegű, vagy a megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatási kategóriák előírásai alapján nyújtható támogatás.

A pályázattal kapcsolatos további információ a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálatnál kérhető (06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30 – 16 óráig, pénteken 8:30 – 14 óráig fogadják hívását), valamint az elelmiszeripar2@nak.hu e-mail címre várjuk kérdéseiket.

kamarai
forrás összesítő


mely könnyen átlátható, de részletes formában tartalmazza az aktuális, kifejezetten élelmiszeripari cégek számára igénybe vehető támogatásokat, beruházási hiteleket.

A forrás összesítőt táblázatos formában, a NAK weboldalán folyamatosan frissítjük a hozzánk beérkező releváns információkkal.

http://www.nak.hu/tajekoztatasi-szolgaltatas/elelmiszer-feldolgozas/103164-elelmiszeripari-cegeknek-indul-forras-osszesito

A hiteleket összefoglaló táblázat itt tölthető le.

A pályázatokat összefoglaló táblázat itt tölthető le.

Az Agrárminisztérium
2021. évi pályázati kiírása
AGRÁRÁGAZATI SZERVEZETEK SZÁMÁRA